Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 55/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kłodzku z 2015-05-19

I C 341/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 1 czerwca 2018

Data publikacji: 11 czerwca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

przelew wierzytelności, wierzyciel pierwotny, koszt upomnień i wezwań, zawiadomienie o cesji wierzytelności, umowa pożyczki, odsetka od kapitału
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • przelew wierzytelności, wierzyciel pierwotny, umowa przelewu wierzytelności, fakt nabycia wierzytelności, wierzytelność na nabywcę, termin rozprawy, cedent, koszt upomnień i wezwań, badaniu roszczenia, pozew, domniemanie prawdziwości twierdzeń powoda, zawiadomienie o cesji wierzytelności, fakt zawarcia umowy przelewu, wierzytelność i wezwanie, umowa pożyczki, strona powodowa faktu, strona pozwana wierzytelności, strona faktyczna, odsetka od kapitału, stanowisko w sprawie
Zobacz»

I C 1453/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nysie

Data orzeczenia: 5 lutego 2014

Data publikacji: 28 sierpnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

strona powodowa, wierzyciel pierwotny, przelew wierzytelności, zaległa część, część kapitału, umowa kredytów, pozwany, dzień sporządzenia pozwu, umowa i kwota, zawiadomienie o cesji wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, wierzyciel pierwotny, umowa o kartę kredytową, przelew wierzytelności, zaległa część, część kapitału, zawiadomienie o przelewie, umowa przelewu wierzytelności, umowa kredytów, pozwany, na stronie, pozew strony powodowej, elektroniczne postępowanie upominawcze, rejonowy lublin, umowa kredytu o numerze, dzień sporządzenia pozwu, umowa i kwota, zachód, zawiadomienie o cesji wierzytelności, zasądzenie od pozwanych kosztów
Zobacz»

I C 1050/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 27 listopada 2014

Data publikacji: 31 grudnia 2014

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

przelew wierzytelności, umowa pożyczki gotówkowej, pozwany, dzień sporządzenia pozwu, zawiadomienie o cesji wierzytelności, zaległa część, odsetka od kapitału, część kapitału
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • przelew wierzytelności, umowa pożyczki gotówkowej, zawiadomienie dłużników, legitymacja procesowa czynna, wymówienie umowy, umowa kredytu o numerze, pozwany, umowa przelewu wierzytelności, zaoferowany dokument, dzień sporządzenia pozwu, rejestr funduszy inwestycyjnych, zawiadomienie o cesji wierzytelności, zaległa część, wezwanie do zapłaty, niezmienionym zakresie, strona pozwana wierzytelności, przelew wierzytelności banku, odsetka od kapitału, część kapitału, wyciąg z rejestru
Zobacz»

X C 417/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 3 lipca 2017

Data publikacji: 11 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

wierzyciel pierwotny, koszt upomnień i wezwań, dzień sporządzenia pozwu, kapitał, koszt dochodzenia, przelew wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzyciel pierwotny, przeniesienie wierzytelności, kserokopia za dokument prywatny, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, uznanie twierdzeń powoda, używanie karty kredytowej, koszt upomnień i wezwań, dzień sporządzenia pozwu, bank, istnienie oryginału, przeterminowane zadłużenie, nabywca, wierzytelność stała, kapitał, koszt dochodzenia, prawdziwe twierdzenie powoda, prawdziwość twierdzeń powoda, przelew wierzytelności, wydanie wyroku zaocznego, ciężar udowodnienia faktów
Zobacz»

I C 1675/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 16 lipca 2018

Data publikacji: 27 sierpnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

wierzyciel pierwotny, umowa pożyczki, kapitał, przelew wierzytelności, pozwany, wymagalność, dzień sporządzenia pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzyciel pierwotny, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa pożyczki, kapitał, przelew wierzytelności, termin przedawnienia, dłużnik, fundusz sekurytyzacyjny, pozwany, niewłaściwe uznanie długu, umowa przelewu wierzytelności, fundusz inwestycyjny, roszczenie wynikające z umowy, załącznik, zarzut przedawnienia, wymagalność, bieg przedawnienia, przedmiot przelewu, przerwanie biegu, dzień sporządzenia pozwu
Zobacz»

I C 4084/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgierzu

Data orzeczenia: 25 lipca 2016

Data publikacji: 22 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa kredytów, umowa pożyczki, pozwany, dzień sporządzenia pozwu, przelew, wierzyciel, legitymacja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, kurator, umowa kredytów, umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, konkretna wierzytelność, umowa pożyczki, siedziba, pozwany, plik elektroniczny, miejsce pobytów, dzień sporządzenia pozwu, przelew, forma pliku, zobowiązanie klientów, wierzyciel, załącznik do umowy przelewu, pozew wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, legitymacja
Zobacz»

I C 2023/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 5 grudnia 2014

Data publikacji: 14 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

wierzyciel, umowa pożyczki, przelew wierzytelności, dzień sporządzenia pozwu, zaległa część, odsetka od kapitału, część kapitału
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzyciel, umowa pożyczki, cedent, przelew wierzytelności, dłużnik, siedziba, element stosunku zobowiązaniowego, dzień sporządzenia pozwu, skuteczność cesji wierzytelności, następca prawny pierwotnego wierzyciela, zbywca, zaległa część, cesjonariusz, sprzedaż wierzytelności, określenie stosunku, odsetka od kapitału, umowa o kredyt konsumencki, część kapitału, nabywca
Zobacz»

III Ca 476/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 7 sierpnia 2017

Data publikacji: 15 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

przelew wierzytelności, kapitał, kredyt, umowa pożyczki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • przelew wierzytelności, kapitał, umowa przelewu wierzytelności, kredyt, cedent, spółdzielcza kasa oszczędnościowo, wysokość wierzytelności, przelewana wierzytelność, cesja, przedmiot przelewu, pożyczkobiorca, umowa pożyczki, wyciąg z umowy przelewu, dobrodziejstwo inwentarza, wysokość roszczenia, spadek, udowodnienie wysokości, stopa procentowa, kredyt konsumencki, spłata pożyczki
Zobacz»

I C 1209/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 10 grudnia 2015

Data publikacji: 4 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

wierzytelność, przelew, strona powodowa, kredyt, wierzyciel, pozwany, kapitał, koszt upomnień i wezwań
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, przelew, pierwotny wierzyciel, cesjonariusz, strona powodowa, kredyt, wierzyciel, twierdzenie powoda o okolicznościach, kredyt odnawialny, wysokość stopy kredytu lombardowego, limit kredytowy, uzasadniona wątpliwość, opłata i prowizja, wyrok zaoczny, cedent, pozwany, kapitał, bank limitów, obecny wierzyciel, koszt upomnień i wezwań
Zobacz»

I C 135/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 22 września 2016

Data publikacji: 18 listopada 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

dzień sporządzenia pozwu, umowa kredytów, przelew wierzytelności, wierzyciel pierwotny, koszt upomnień i wezwań
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • dzień sporządzenia pozwu, nabycie wierzytelności, umowa kredytów, przelew wierzytelności, kredyt na zakup towarów, umowa kredytu na zakup, umowa przelewu wierzytelności, wierzyciel pierwotny, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, zbywca wierzytelności, prawdziwy stan, pozwana wierzytelność, cedent, brak umowy przelewu, koszt upomnień i wezwań, istnienie konkretnych wierzytelności, przedmiot cesji wierzytelności, siedziba, kredytobiorca, istnienie dochodzonej wierzytelności
Zobacz»

I C 2491/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 13 kwietnia 2016

Data publikacji: 27 października 2017

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

strona powodowa, umowa pożyczki gotówkowej, przelew wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, umowa pożyczki gotówkowej, umowa przelewu wierzytelności, przelew wierzytelności, lista wierzytelności, nowa wierzytelność, portfel wierzytelności, przedmiotowa umowa cesji, data rozliczenia, termin wyznaczonej rozprawy, ustalenie poczynione wyżej, istnienie legitymacji procesowej, brak spłaty zobowiązania, dołączony załącznik, wierzytelność wchodząca w skład, wierzytelności sporne, bank, okres pomiędzy datą, zweryfikowanie zasadności, siedziba
Zobacz»

I C 257/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Strzelinie

Data orzeczenia: 18 września 2015

Data publikacji: 16 października 2015

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

wierzytelność, strona powodowa, legitymacja czynna, wierzyciel pierwotny, umowa pożyczki, pozwany, przelew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa sprzedaży wierzytelności, strona powodowa, pozew wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, legitymacja czynna, roboczy tydzień, całość ceny, konkretna wierzytelność, wierzyciel pierwotny, cena kupna, umowa pożyczki, strona przeciwna, posiedzenie wyznaczone na rozprawę, wynik całej rozprawy, pozwany, przelew, legitymacja procesowa, warunek uiszczenia, ostatni dzień roboczy
Zobacz»

I C 1454/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pleszewie

Data orzeczenia: 21 października 2015

Data publikacji: 22 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

wierzyciel pierwotny, przelew wierzytelności, odsetka, umowa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzyciel pierwotny, przelew wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, odsetka, zachowanie dłużników, wyciąg z elektronicznego załącznika, umowa sprzedaży wierzytelności, załącznik do umowy cesji, świadczenie główne, załącznik do umowy sprzedaży, umowa o kartę kredytową, umowa, kapitalizacja odsetek, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pozew roszczenia, pozwany, przedmiotowa wierzytelność, pozwana wierzytelność, czynność rachunkowa, należność uboczna
Zobacz»

III Ca 583/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 12 lipca 2017

Data publikacji: 14 września 2017

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa pożyczki, przelew, wierzyciel pierwotny, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa pożyczki, przelew, czynność bankowa, lista wierzytelności, przelew kwot, prawo bankowe, wierzyciel pierwotny, wkład niepieniężny, warunek umowy pożyczki, pozwany, umowa spółki jawna, dowód istnienia wierzytelności, zawarcie umowy, oświadczenie, wydruk, cesja, załącznik, zbywca wierzytelności, dokument
Zobacz»

X C 4489/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 5 kwietnia 2017

Data publikacji: 4 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

wierzyciel pierwotny, umowa kredytów, przelew wierzytelności, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzyciel pierwotny, umowa sprzedaży wierzytelności, umowa kredytu gotówkowego, umowa kredytów, przelew wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, termin przedawnienia, fundusz inwestycyjny, odbitka, wymagalna wierzytelność, roszczenie majątkowe, wyciąg z elektronicznego załącznika, bank, pozwany, kserokopia, zarzut przedawnienia, nabywca, wyciąg z ksiąg bankowych, umowa cesji, umowa o przelew
Zobacz»

I C 425/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 4 września 2018

Data publikacji: 6 września 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

wierzyciel pierwotny, pożyczka, przelew wierzytelności, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzyciel pierwotny, pożyczka, pośrednictwo strony, przelew wierzytelności, przeniesienie wierzytelności, kwota pożyczki, pozwany, warunek pożyczki, złożonej drogi, twierdzenie o okolicznościach, uzasadniona wątpliwość, podmiot uprawniony do reprezentowania, domniemanie prawdziwości twierdzeń powoda, strona internetowa, pierwotna kwota, wierzytelność na nabywcę, wydruk z rachunków bankowy, dziedzina prawa materialnego, skuteczny przelew, umowa wierzytelności
Zobacz»

X C 680/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 16 maja 2018

Data publikacji: 21 maja 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

wierzyciel pierwotny, dzień sporządzenia pozwu, przelew wierzytelności, pożyczka, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzyciel pierwotny, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, uznanie twierdzeń powoda, dzień sporządzenia pozwu, przelew wierzytelności, pożyczka, powodowy fundusz, nabywca, bank, całkowita kwota, prawdziwe twierdzenie powoda, prawdziwość twierdzeń powoda, przedmiot przelewu, przeniesienie wierzytelności, wydanie wyroku zaocznego, ciężar udowodnienia faktów, dochodzona wierzytelność, nabycie wierzytelności, pozwany, komentarz pod red
Zobacz»

III Ca 862/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 17 października 2017

Data publikacji: 22 stycznia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

przelew wierzytelności, umowa pożyczki gotówkowej, strona powodowa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • powodowy fundusz, cesja, umowa przelewu, baza prawna, przelew wierzytelności, zbywana wierzytelność, domniemanie, fundusz inwestycyjny, umowa pożyczki gotówkowej, bankowy tytuł egzekucyjny, strona powodowa, wykonanie przez bank, element stosunku zobowiązaniowego, załącznik, umowa sprzedaży wierzytelności, pozwany, należność, rata, księgi rachunkowe, pożyczkobiorca
Zobacz»

I C 522/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 22 września 2014

Data publikacji: 17 września 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

strona powodowa, przelew wierzytelności, umowa pożyczki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, przelew wierzytelności, zbywana wierzytelność, umowa pożyczki, śląskie, spółka komandytowa, strona powodowa w szczególności, element stosunku zobowiązaniowego, orzeczenie sądu najwyższego, powoływany fakt, przedłożone pismo, wynik przelewu wierzytelności, przedmiot rozporządzenia, zawiadomienie o przelewie wierzytelności, określony stosunek zobowiązaniowy, inicjatywa dowodowa, charakter sądu, rzeczywista treść stosunków faktycznych, własne działanie bezczynności strony, stosunek faktyczny i prawny
Zobacz»

II Ca 1622/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 7 czerwca 2016

Data publikacji: 5 października 2017

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

przelew wierzytelności, umowa pożyczki, pozwany, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • poprzedni wierzyciel, przelew wierzytelności, bank, umowa pożyczki, pozwany, cesja wierzytelności, bankowy tytuł egzekucyjny, wierzyciel, zawiadomienie o cesji, umowa cesji, umowa o przelew wierzytelności, adres, klauzula wykonalności, kwota niespłaconego kapitału, kwota pożyczki, przepis kodeksu cywilnego, fundusz inwestycyjny, załącznik, przejście wierzytelności, wypowiedzenie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Kulig
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Kłodzku
Osoba, która wytworzyła informację:  Daria Ratymirska
Data wytworzenia informacji: