Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2247

I C 188/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 2012-12-11

Data publikacji: 2013-02-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 188/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 grudnia 2012r. Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Andrzej Józefowski Protokolant Małgorzata Sypek po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2012r. w Kłodzku na rozprawie sprawy z powództwa B. P. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w S. o zapłatę I. zasądza od strony pozwanej (...) S.A. z siedzibą w S. na rzecz powódki B. P. kwotę 18 707,01zł (osiemnaście tysięcy siedemset siedem złotych
Czytaj więcej»

I C 189/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 2021-05-24

Data publikacji: 2021-07-08

trafność 100%

Sygn. akt I C 189/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 maja 2021 roku Sąd Rejonowy w Kłodzku, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Izabela Kosińska - Szota Protokolant: sekr. sąd. Joanna Wiejkut po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2021 roku w Kłodzku na rozprawie sprawy z powództwa T. P. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 2 164,80 zł I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda T. P. kwotę 2 103,30 zł (dwa tysiące sto
Czytaj więcej»

I C 192/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 2019-05-20

Data publikacji: 2019-08-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 192/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 maja 2019 roku Sąd Rejonowy w Kłodzku, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska-Szota Protokolant: stażysta Kamila Kupiec po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2019 roku w Kłodzku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko A. W. o zapłatę 1 199,62 zł I zasądza od pozwanej A. W. na rzecz strony powodowej (...) Banku (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 1 199,62 zł
Czytaj więcej»

I C 193/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 2017-02-21

Data publikacji: 2017-03-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 193/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Kłodzku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Ewa Karp Protokolant: st. sekr. sąd. Ewelina Tekieli po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2017 r. w Kłodzku na rozprawie sprawy z powództwa O. w W. przeciwko H. R. o zapłatę 16.803,75 zł I oddala powództwo; II zasądza od strony powodowej na rzecz pozwanej tytułem zwrotu kosztów procesu kwotę 3.617,00 zł (trzy tysiące sześćset siedemnaście złoty
Czytaj więcej»

I C 194/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 2016-04-06

Data publikacji: 2016-04-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 194/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń Protokolant: prot. sądowy Daria Paliwoda po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2016 roku w Kłodzku na rozprawie sprawy z powództwa G. W. przeciwko P. z siedzibą we W. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I. w całości pozbawia wykonalności nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego Lublin –
Czytaj więcej»

I C 137/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 2013-11-21

Data publikacji: 2013-12-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 137/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 listopada 2013 r. Sąd Rejonowy w Kłodzku, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Karp Protokolant: Ewelina Świrta po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2013 r. w Kłodzku sprawy z powództwa S. P. przeciwko W. O. i M. B. o zapłatę 4.200,00 zł I. oddala powództwo; II. zasądza od powoda solidarnie na rzecz pozwanych tytułem zwrotu kosztów procesu kwotę 1.072,00 zł (tysiąc siedemdziesiąt dwa złote 00/100).
Czytaj więcej»

I C 138/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 2018-09-19

Data publikacji: 2018-11-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IC 138/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 września 2018 roku Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska – Szota Protokolant: p.o. prot. sąd. Joanna Wiejkut po rozpoznaniu w dniu 12 września 2018 roku w Kłodzku na rozprawie sprawy z powództwa Skarbu Państwa – Starosty (...) przeciwko Spółdzielczemu Centrum (...) we W. o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym I uzgadnia treść księgi
Czytaj więcej»

I C 143/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 2016-03-10

Data publikacji: 2016-04-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 143/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska Protokolant: prot. sąd. Daria Paliwoda po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 marca 2016 roku w Kłodzku sprawy z powództwa Ł. B. przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę kwoty 10.450 zł I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w S. na rzecz powoda Ł. B. kwotę 5.950 (pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) złotych z o
Czytaj więcej»

I C 153/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 2015-02-26

Data publikacji: 2020-05-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IC 153/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lutego 2015 roku Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka Protokolant: Izabela Tarnawa po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2015 roku w Kłodzku na rozprawie sprawy z powództwa Ł. C. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 28 682,33 złotych I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda Ł. C. kwotę 7131,35 (siedem tysięcy sto trzydzieści jed
Czytaj więcej»

I C 225/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 2015-03-20

Data publikacji: 2015-04-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 225/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 marca 2015 roku Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Marzena Studzińska Protokolant Karina Kostyra po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2015 roku w Kłodzku na rozprawie sprawy z powództwa (...) w W. przeciwko T. S. o zapłatę I. zasądza od pozwanego T. S. na rzecz strony powodowej (...) w W. kwotę 2235,53 zł (dwa tysiące dwieście trzydzieści pięć 53/100 złotych) wraz z odsetkami ustawo
Czytaj więcej»