Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1349/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kłodzku z 2014-02-25

Sygn. akt I C 1349/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 lutego 2014 r.

Sąd Rejonowy w Kłodzku – Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący SSR Andrzej Józefowski

Protokolant Małgorzata Sypek

po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2014r. w Kłodzku

sprawy z powództwa (...) S.a.r.l. z/s w L.

przeciwko E. P.

o zapłatę

powództwo oddala.

Sygn. akt IC 1349/13

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...) S.a.r.l. z siedzibą wL.domagała się zasądzenia od pozwanego E. P.kwoty 700zł z ustawowymi odsetkami od 23 10 2003r.

W uzasadnieniu pozwu strona powodowa podała, że nabyła od firmy (...)+ (...) S.A. prawa do wierzytelności w stosunku do pozwanego związanych z nie wywiązaniem się przez pozwanego z obowiązku zwrotu sprzętu stanowiącego własność cedenta. Do dnia wniesienia pozwu pozwany nie uiścił należności opisanych notą obciążeniową nr (...) z dnia 22 09 2003r. , które winny być zapłacone do dnia 22 10 2003r.

Nakazem zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym z dnia 18 07 2013r. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie nakazał pozwanemu zapłacić powodowi dochodzoną kwotę z ustawowymi odsetkami i kosztami procesu. W sprzeciwie od nakazu zapłaty pozwany zarzucił, że nie mógł oddać dekodera stanowiącego własność (...) (...), gdyż do lokalu pozwanego miało miejsce włamanie i dekoder skradziono. Jednocześnie pozwany podniósł, że nastąpiło przedawnienie roszczenia.

Postanowieniem z dnia 22 08 2013r. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie stwierdził skuteczne wniesienie sprzeciwu i utratę mocy nakazu zapłaty w całości oraz przekazał sprawę do rozpoznania do Sądu Rejonowego w Kłodzku.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny

Z dniem 28 09 2012r. wierzytelność wobec pozwanego w wysokości 700zł wraz ze wszelkimi związanymi z nią prawami została przelana na rzecz strony powodowej na podstawie umowy przelewu wierzytelności z dnia 28 09 2012r.

dowód: częściowo wykaz wierzytelności (k-21);

zawiadomienie pozwanego (k-20).

Sąd zważył

Okoliczność, że pozwany korzystał z usług (...) +(...)była w przedmiotowej sprawie bezsporna. Pozwany zeznał, że wskutek włamania do lokalu gastronomicznego, który prowadził doszło do kradzieży karty do dekodera, co zgłosił (...)+ (...)i od tego czasu, a włamanie miało miejsce w 1999r., nie otrzymał żadnej odpowiedzi.

Pozwany w toku procesu podtrzymał zarzut przedawnienia.

Zgodnie z art. 118 k.c. termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata.

Jak wskazała strona powodowa, notę obciążeniową dotyczącą należności będących przedmiotem postępowania wystawiono 22 09 2003r. z terminem płatności do 22 10 2003r. Strona powodowa nie wskazała na jakiekolwiek okoliczności uzasadniające przyjęcie przerwy w biegu przedawnienia. Dlatego też roszczenie strony powodowej należało uznać za przedawnione z mocy art. 118 k.c. , co prowadzi do oddalenia powództwa.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Kulig
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kłodzku
Osoba, która wytworzyła informację:  Andrzej Józefowski
Data wytworzenia informacji: