Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 762/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kłodzku z 2016-05-05

V AGa 260/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 5 marca 2020

Data publikacji: 29 czerwca 2020

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

wierzyciel, komornik, zajęcie wierzytelności, pozwany, dłużnik zajętej wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzyciel, komornik, zajęcie wierzytelności, bieg terminu przedawnienia, pozwany, postępowanie egzekucyjne, dłużnik zajętej wierzytelności, przerwanie, ugoda, cesja, potrącenie, przerwa biegu, nabywca, zachód, roszczenie, rejonowy lublin, egzekucja prowadzona w oparciu, budynek szpitalny, komornik sądowy przy sądzie, kara umowna
Zobacz»

I ACa 977/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 14 stycznia 2015

Data publikacji: 2 lutego 2015

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

dłużnik, wierzyciel, zajęta wierzytelność, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • dłużnik, wierzyciel, umowa cesji, egzekucja, rejonowy poznań, nabywca wierzytelności, zajęta wierzytelność, zbycie wierzytelności, rozporządzenie wierzytelnością, tytuł wykonawczy, nowe miasto, sprzedaż opisana wyżej, wykonalność, sankcja bezwzględnej nieważności, potrącenie, akt notarialny, cena sprzedaży, pozwany, komornik sądowy przy sądzie, cesja wierzytelności
Zobacz»

I ACa 1543/16

wyrok

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 21 marca 2017

Data publikacji: 14 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

zajęcie wierzytelności, wierzyciel, pozwany, zajęta wierzytelność, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • zajęcie wierzytelności, wierzyciel, nabywanie wierzytelności, umowa przeniesienia wierzytelności, pozwany, ochrona wierzycieli, zajęta wierzytelność, postępowanie egzekucyjne, dzień zawarcia umowy przeniesienia, pozwany zarzut potrącenia, udaremnienie egzekucji, nieważność umowy cesji, dokonanie potrącenia, dłużnik, przedmiot zajęcia, dokonanie zajęcia, oświadczenie o potrąceniu, przelew wierzytelności, zarzut potrącenia wierzytelności, data odpowiedzi
Zobacz»

I AGa 55/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 29 maja 2020

Data publikacji: 25 sierpnia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

zajęcie wierzytelności, dłużnik zajętej wierzytelności, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • piach, piasek, cedent, bank spółdzielczy, cesjonariusz, umowa o współpracy, zajęcie wierzytelności, przelana wierzytelność, dostawa, kredyt, organ egzekucyjny, cesja, należność, umowa o przelew wierzytelności, zbywca wierzytelności, dłużnik zajętej wierzytelności, pozwany, powstanie wierzytelności, zabezpieczenie, towar
Zobacz»

VIII GC 66/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 czerwca 2013

Data publikacji: 6 września 2013

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

komornik, zajęcie wierzytelności, dłużnik, zajęta wierzytelność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność należna, komornik, zwolnienie spod egzekucji, zawarcie umowy faktoringu, komornik sądowy, zbywca, nabywanie wierzytelności, zajęcie wierzytelności, dłużnik, pismo z dni, przedmiot od egzekucji, damy powodu, pierwsza czynność, zajęta wierzytelność, wierzytelności handlowe, aktualna i przyszła wierzytelność, zwolnienie zajętego przedmiotu, powództwo, postępowanie egzekucyjne, egzekucja wierzytelności
Zobacz»

I C 2243/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 12 maja 2016

Data publikacji: 15 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 35%

Wspólna treść

wierzytelność, dłużnik, wierzyciel, pozwany, komornik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, przelew wierzytelności, potrącenie, zawiadomienie o przelewie, umowa cesji, powzięcie wiadomości o przelewie, dłużnik, umowa przeniesienia wierzytelności, wierzyciel, pozwany, cesjonariusz, zbywca, sytuacja dłużników, zwrot kwot, dzień zawarcia umowy przeniesienia, przedwstępna umowa sprzedaży, komornik, woli w warszawie, przelana wierzytelność, wiec
Zobacz»

V ACa 219/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 25 czerwca 2013

Data publikacji: 15 sierpnia 2013

Poziom podobieństwa: 35%

Wspólna treść

wierzytelność, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, dłużnik, postępowanie układowe, spełnienie świadczenia do rąk, poprzedniczka prawna, plan podziału, umowa sprzedaży wierzytelności, cesjonariusz, poprzednik prawny powódki, nabywca wierzytelności, dokonanie przelewu wierzytelności, legitymacja czynna do dochodzenia, nienależne świadczenie, cedent po dokonaniu przelewu, użytkowanie wieczyste dłużnika, egzekucja komornicza, wierzyciel dłużników, należność główna, podstawa umowy przelewu, cesja
Zobacz»

I C 128/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 23 lutego 2015

Data publikacji: 23 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa pożyczki, dłużnik, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa pożyczki, pierwotny wierzyciel, przelew, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, cedent, umowa sprzedaży wierzytelności, siedziba, dłużnik, wierzyciel, element stosunku zobowiązaniowego, zbywca, cesjonariusz, określenie stosunku, umowa o kredyt konsumencki, cesja wierzytelności, dłużnik świadczenia, bielsko podlaskie, nabywca wierzytelności, brak spłaty
Zobacz»

I C 1997/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 3 listopada 2015

Data publikacji: 1 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Wspólna treść

wierzytelność, dłużnik, komornik, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, śródmieście, cedent, dłużnik, komornik, wierzyciel, komornik sądowy przy sądzie, potrącenie wierzytelności, cesja wierzytelności, umowa darowizny, umowa cesji, egzekucja z udziałów, wiadomość o przelewie, nieruchomość, wykonalność, oświadczenie o potrąceniu, postępowanie egzekucyjne, zbywca, poprzedni wierzyciel, pokrzywdzenie wierzyciela
Zobacz»

II Ca 874/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 12 czerwca 2014

Data publikacji: 17 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 34%

Wspólna treść

wierzytelność, wierzyciel, umowa pożyczki, pozwany, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, pierwotny wierzyciel, umowa pożyczki gotówkowej, wierzyciel, przelew wierzytelności, zgodność z oryginałem, umowa pożyczki, księga rachunkowa funduszu, pozwany, cesja wierzytelności, umowa sprzedaży wierzytelności, załącznik do umowy, wydruk, cedent, radca prawny, dotychczasowy wierzyciel, dłużnik, wyciąg z księgi rachunkowej, wyciąg z załącznika, wyciąg z ksiąg funduszu
Zobacz»

I C 2341/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 16 lutego 2015

Data publikacji: 15 maja 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 34%

Wspólna treść

wierzytelność, dłużniczka, dłużnik, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, dłużniczka, wierzytelność powodów, umowa przelewu, pokrzywdzenie wierzyciela, dłużnik, umowa cesji, nieruchomość, potrącenie, małżonek, wierzyciel, majątek osobisty, dzień wydania wyroku, prawo użytkowania, podział majątku wspólnego, odsetka, nabycie wierzytelności, darowizna, umowa rozdzielności, czynność prawna dłużnika
Zobacz»

I ACa 1373/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 25 stycznia 2016

Data publikacji: 15 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Wspólna treść

wierzytelność, dłużniczka, dłużnik, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, dłużniczka, wierzytelność powodów, nieruchomość, dłużnik, wymagalność, odsetki ustawowe, umowa przelewu, oświadczenie o potrąceniu, majątek wspólny, majątek osobisty, akt notarialny, sad, hipoteka, pozwany, bezumowne korzystanie z lokalu, należność, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie, prawo użytkowania, cesja
Zobacz»

I C 2023/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 5 grudnia 2014

Data publikacji: 14 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Wspólna treść

wierzytelność, wierzyciel, umowa pożyczki, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzyciel, umowa pożyczki, cedent, przelew wierzytelności, dłużnik, siedziba, element stosunku zobowiązaniowego, dzień sporządzenia pozwu, skuteczność cesji wierzytelności, następca prawny pierwotnego wierzyciela, zbywca, zaległa część, cesjonariusz, sprzedaż wierzytelności, określenie stosunku, odsetka od kapitału, umowa o kredyt konsumencki, część kapitału
Zobacz»

I C 339/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 22 stycznia 2014

Data publikacji: 5 marca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Wspólna treść

wierzytelność, pozwany, wierzyciel, zapłata, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, nakaz zapłaty, wydział cywilny sądu rejonowego, pozwany, potrącenie, nota karna, usługa telekomunikacyjna, dotychczasowy wierzyciel, wierzyciel, stosunek zobowiązaniowy, zapłata, cedent, siedziba, przelew, dłużnik, skuteczne wniesienie sprzeciwu, referendarz sądowy, utrata mocy przez nakaz, sprawa kadr i płac, specjalista do spraw kadr
Zobacz»

I ACa 248/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 4 grudnia 2014

Data publikacji: 12 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Wspólna treść

wierzytelność, dług, pozwany, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, dług, bank, zarzut przedawnienia, pozwany, dłużnik, forma linii, kredyt obrotowy, przedawnienie roszczenia, termin przedawnienia, linia kredytowa, kredyt inwestycyjny, umowa przystąpienia do długu, umowa o przystąpienie, połowa, umowa o kredyty, nabycie wierzytelności, umowa sprzedaży wierzytelności, ugoda, nakaz zapłaty
Zobacz»

I C 1919/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 17 grudnia 2015

Data publikacji: 24 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Wspólna treść

wierzytelność, dług, oświadczenie, pozwany, dłużnik, pożyczka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, dług, część wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, kumulatywne przystąpienie do długu, cesja, wierzytelności sporne, oświadczenie, przejęcie długu, pozwany, dług syna, przedmiot rozporządzenia, dłużnik, artykuł, pożyczka, jasny kolor, odpowiedni model, sprzedawca samochodów, zobowiązanie wobec matki, firma prawnicza
Zobacz»

VI GC 1311/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 30 stycznia 2019

Data publikacji: 18 lutego 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Wspólna treść

wierzytelność, pozwany, dłużnik, oświadczenie, dłużniczka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, cesjonariusz, cedent, pozwany, windykacja, dłużnik, wniesienie sprzeciwu od nakazu, umowa cesji, koszt postępowania sądowego, sprzeciw od nakazu zapłaty, skutek prawny oświadczenia woli, odrębna działalność gospodarcza, oświadczenie, wpływ błędów, powaga rzeczy osądzonej, korespondencję mailową, przelew, obsługa wierzytelności, siedziba, dłużniczka
Zobacz»

IX GC 4902/13

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 13 lipca 2015

Data publikacji: 14 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Wspólna treść

dług, zajęcie wierzytelności, dłużnik, komornik, pozwany, potwierdzenie przelewu, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • faktura, faktor, zawiadomienie o przelewie, dług, przedmiot przelewu, powstanie wierzytelności, zajęcie wierzytelności, odbiorca, wierzytelność przedstawiona do potrącenia, zaaprobowanie, przelew wierzytelności, nieprecyzyjne wskazanie, dłużnik, dopuszczalność potrącenia, komornik, pozwany, potwierdzenie przelewu, przedmiot potrącenia, przelana wierzytelność, zapłata
Zobacz»

I C 1828/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 25 września 2017

Data publikacji: 16 listopada 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 32%

Wspólna treść

wierzytelność, wierzyciel, umowa pożyczki, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, kolarz, umowa przelewu wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, dłużnik świadczenia, wierzyciel, ilość pieniędzy, umowa pożyczki, dłużnik, nabywca, umowa sprzedaży wierzytelności, komentarz pod red, konkretne odniesienie, świadome wystąpienie, materialnoprawną podstawę, przedmiot świadczenia, gatunek, uznanie twierdzeń powoda, cywilne rzeczy, wystąpienie negatywnych konsekwencji
Zobacz»

I C 3281/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 12 marca 2015

Data publikacji: 1 kwietnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 32%

Wspólna treść

wierzytelność, wierzyciel, umowa pożyczki, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, spółka komandytowo-akcyjna, pożyczkodawca, przelew, nabywca, nabycie wierzytelności, umowa ramowa, środek porozumiewania, przedmiot rozporządzenia, potwierdzenie transakcji, posiedzenie wyznaczone na rozprawę, wierzyciel, umowa pożyczki, pierwotny wierzyciel, roszczenie z umowy, komentarz pod red, kwota pożyczki, umowa cesji wierzytelności, pozwany, przedmiot świadczenia
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Kulig
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Kłodzku
Osoba, która wytworzyła informację:  Daria Ratymirska
Data wytworzenia informacji: