Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 518/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kłodzku z 2013-11-13

II Ca 323/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 września 2016

Data publikacji: 21 marca 2017

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, przedawnienie, wykonawcza wykonalność, nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, odsetki umowne, przedawnienie, zachód, złożenie wniosku o nadanie, wykonawcza wykonalność, nakaz zapłaty, nadanie klauzul wykonalności, roszczenie o odsetki, bieg przedawnienia, dzień opóźnienia, opóźnienie w zapłacie należności, przedawnienie odsetek, wyrok roszczenia, wniosek o nadanie klauzul, tytuł egzekucyjny, wniosek w trybie, uprawomocnienie, dzień złożenia wniosku
Zobacz»

I C 3836/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Data orzeczenia: 9 maja 2019

Data publikacji: 21 listopada 2019

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, nakaz zapłaty, przedawnienie, komornik, pozbawienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, nakaz zapłaty, nadanie klauzul wykonalności, przedawnienie, klauzula wykonalności nakazu zapłaty, przedmiotowy nakaz zapłaty, termin przedawnienia, klauzula wykonalności przedmiotowej, bieg przedawnienia, komornik, wniosek o nadanie klauzul, roszczenie o pozbawienie, pozbawienie wykonalności, powództwo odszkodowawcze, zgłoszone żądanie, roszczenie ewentualne, nakaz zapłaty sądu rejonowego, pozbawienie, postępowanie egzekucyjne
Zobacz»

I C 1565/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 19 listopada 2018

Data publikacji: 24 stycznia 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 35%

Wspólna treść

klauzula wykonalności, nakaz zapłaty, przedawnienie, tytuł wykonawczy, postępowanie upominawcze, wykonawcza wykonalność, wierzyciel, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • klauzula wykonalności, nakaz zapłaty, nadanie klauzul wykonalności, przedawnienie, prawomocność nakazu zapłaty, wniosek o nadanie klauzul, bieg przedawnienia, tytuł wykonawczy, pierwotny wierzyciel, zapłata w postępowaniu upominawczym, data prawomocności, wierzytelność, nakaz zapłaty w postępowaniu, postępowanie upominawcze, sąd polubowny, wykonawcza wykonalność, organ powołany do rozpoznawania, tożsamość podmiotowa, wierzyciel, roszczenie
Zobacz»

I C 401/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 11 kwietnia 2019

Data publikacji: 5 grudnia 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Wspólna treść

przedawnienie, klauzula wykonalności, nakaz zapłaty, tytuł wykonawczy, wierzyciel, postępowanie upominawcze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, klauzula wykonalności, nakaz zapłaty, tytuł wykonawczy, giełda praw majątkowych, wniosek o nadanie klauzul, nadanie klauzul wykonalności, tytuł egzekucyjny, przewóz pasażerski, wierzyciel, termin przedawnienia, złożenie wniosku o nadanie, postępowanie upominawcze, przerwanie przedawnienia, prawomocne orzeczenie, bieg, pozbawienie wykonalności, zapłata w postępowaniu upominawczym, orzeczenie sądowe, dzień uprawomocnienia
Zobacz»

I ACz 1556/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 29 września 2016

Data publikacji: 15 listopada 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Wspólna treść

klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, egzekucja, nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, nadanie klauzul wykonalności, spadkobierca, egzekucja ze spadku, egzekucja, tytuł egzekucyjny, odpowiedzialność za długi spadkowe, nakaz zapłaty, zasada współwłasności łącznej, klauzula wykonalności nakazu zapłaty, spis inwentarza spadku, bessa, śmierć dłużnika, składnik majątku osobistego, kraków w dniach, wartość stanu czynnego spadku, współspadkobierca, zażalenie wnioskodawcy, zapłata w postępowaniu upominawczym
Zobacz»

I Cz 133/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 26 maja 2015

Data publikacji: 16 czerwca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Wspólna treść

klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, wierzyciel, egzekucja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, nadanie klauzul wykonalności, wierzyciel, postanowienie o nadanie klauzuli, przejście uprawnienia, tytuł egzekucyjny, nabywca wierzytelności, postępowanie egzekucyjne, wniosek o nadanie klauzul, pierwotny wierzyciel, egzekucja, brak oryginału, regulamin urzędowania sądów powszechnych, kwestia techniczna, dłużnik, przejście prawa, akt egzekucyjny, strony wierzycieli, zażalenie wierzycieli
Zobacz»

I C 310/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 13 lutego 2017

Data publikacji: 1 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 33%

Wspólna treść

egzekucja, komornik, klauzula wykonalności, wierzyciel, tytuł wykonawczy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • egzekucja, komornik, klauzula wykonalności, postępowanie egzekucyjne, wierzyciel, nowy wierzyciel, pozwany komornik, bank spółdzielczy, tytuł wykonawczy, nabywca wierzytelności, bezprawność działania komornika, pozwany bank, prowadzenie egzekucji, przejście uprawnienia, komornik sądowy, egzekucja przeciwko powódce, uzyskanie klauzuli wykonalności, dłużniczka, sprzedaż wierzytelności, szkoda
Zobacz»

III Cz 1373/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 15 września 2015

Data publikacji: 12 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

klauzula wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dąbek, przesłanka zasadności wniosku, informacja potrzebna, klauzula wykonalności, rak, akt sprawy sądowej, tytuł wykonawczy, wierzyciel, klauzula wykonalności nakazu zapłaty, zażalenie wierzycieli, księga sądowa, konieczność odtworzenia, dłużnik zwrotu, prawidłowe rozpoznanie wniosku, wniosek wierzyciela, informacja zawarta w aktach, uzasadnienie zaskarżone orzeczenie, archiwum państwowe, koszt postępowań zażaleniowy, zmiana poprzez uwzględnienie wniosku
Zobacz»

IV Cz 188/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 16 marca 2017

Data publikacji: 22 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Wspólna treść

wierzyciel, tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, komornik, wszczęcie egzekucji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • wierzyciel, tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, połączenie banków, postępowanie egzekucyjne, majątek banku, komornik, nowy podmiot, organ egzekucyjny, koszt postępowania skargowego, strony wierzycieli, przejście uprawnienia, wszczęcie egzekucji, przeniesienie całego majątku, tytuł egzekucyjny, dłużnik, zmiana podmiotowa, przekształcenie podmiotowe, spółka, zmiana nazwy
Zobacz»

VII Pz 80/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 13 października 2014

Data publikacji: 22 października 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

klauzula wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • klauzula wykonalności, ugoda sądowa, wierzyciel, nadanie klauzul wykonalności, przejście uprawnienia, związek z przejściem, tytuł wykonawczy, wykonalność ugody, zmiana nazwy, tytuł egzekucyjny, zmiana brzmienia firmy, koszt postępowania w związku, postanowienie odmowne, wszczęcie egzekucji, doręczenie postanowienia, siedziba, dłużnik terminów, wniesienie zażalenia, ogłoszenie postanowienia, uchwała nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników
Zobacz»

I C 141/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 11 lipca 2018

Data publikacji: 5 marca 2019

Poziom podobieństwa: 32%

Wspólna treść

komornik, egzekucja, klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, komornik, egzekucja, klauzula wykonalności, bankowy tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, cesja, opozycja, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzyciel, opłata egzekucyjna, interwenient uboczny, kwota wyegzekwowana przez komornika, umorzenie egzekucji, interwencja uboczna, interwencja sądu, pozwany bank, udział w sprawach, status wierzycieli, koszt interwencji
Zobacz»

II Cz 15/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 7 kwietnia 2016

Data publikacji: 28 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 32%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, wierzyciel, nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, wierzyciel, nadanie klauzul wykonalności, tytuł egzekucyjny, odpis nakazów zapłaty, pierwotny wierzyciel, poprzednik prawny wnioskodawcy, następca prawny, regulamin urzędowania sądów powszechnych, dotychczasowa linia orzecznicza, cofnięcie wniosków, drogi sukcesji, istnienie w obrocie prawnym, wniosek egzekucyjny, wniosek wierzyciela, nakaz zapłaty, wierzytelność w drodze, wniosek o nadanie klauzul, sytuacja wierzycieli
Zobacz»

I ACa 171/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 24 maja 2017

Data publikacji: 20 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Wspólna treść

przedawnienie, klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, wierzyciel, nakaz zapłaty, roszczenie, egzekucja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, klauzula wykonalności, nadanie klauzul wykonalności, wniosek o nadanie klauzul, tytuł wykonawczy, przerwanie biegu przedawnienia, wierzyciel, następca prawny, nakaz zapłaty, tytuł egzekucyjny, roszczenie, pierwotny wierzyciel, wyegzekwowanie roszczenia, postępowanie egzekucyjne, prawomocny nakaz, wierzytelność, upływ terminu przedawnienia, bieg terminów, egzekucja, roszczenie o odsetki
Zobacz»

XII C 1140/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 25 lutego 2019

Data publikacji: 20 marca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Wspólna treść

klauzula wykonalności, uznanie powództwa, tytuł wykonawczy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, bank, uznanie powództwa, tytuł wykonawczy, nadanie klauzul wykonalności, frank szwajcarski, waluta obca, ustalanie kursu, prawo bankowe, kurs waluty, pozwany, umowa o kredyt hipoteczny, polska za pośrednictwem, postępowanie klauzulowe, spłata kredytów, pozbawienie wykonalności, dokument zaoferowany przez strony, oddział przedsiębiorcy, droga sukcesji uniwersalnej
Zobacz»

II Cz 124/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 26 marca 2015

Data publikacji: 7 maja 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Wspólna treść

klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, pozbawienie wykonalności, udzielenie zabezpieczenia, przejście uprawnienia, zdolność sądowa, wykazanie prawdopodobieństwa istnienia roszczenia, obecny wierzyciel, postulowana zmiana, zakończenie przedmiotowej sprawy, pomocy skargom, podmiot nieistniejący, istnienie roszczenia i interes, żądanie nadania klauzuli, legitymacja bierna, wierzyciel z wnioskiem, zażalenie, podstawa postępowania egzekucyjnego, wierzyciel, skutek przejęcia
Zobacz»

II Cz 164/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 20 lutego 2013

Data publikacji: 27 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 32%

Wspólna treść

klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, wierzyciel, komornik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, nadanie klauzul wykonalności, nowy wierzyciel, wniosek o nadanie klauzul, zwrot wniosku, wierzyciel, zaskarżone zarządzenie, tytuł egzekucyjny, przejście uprawnienia, następca, komornik, zarządzenie przewodniczącego sądu rejonowego, postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi, formalizm, prawidłowy bieg, postępowanie klauzulowe, żądanie sądów, rozpatrzenie wniosku, przesłanka pozytywnego rozstrzygnięcia
Zobacz»

II Cz 165/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 20 lutego 2013

Data publikacji: 27 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 32%

Wspólna treść

klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, wierzyciel, komornik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, nadanie klauzul wykonalności, nowy wierzyciel, wniosek o nadanie klauzul, zwrot wniosku, wierzyciel, zaskarżone zarządzenie, tytuł egzekucyjny, przejście uprawnienia, następca, komornik, zarządzenie przewodniczącego sądu rejonowego, postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi, formalizm, prawidłowy bieg, postępowanie klauzulowe, żądanie sądów, rozpatrzenie wniosku, przesłanka pozytywnego rozstrzygnięcia
Zobacz»

III Cz 1056/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 23 września 2014

Data publikacji: 27 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 31%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, egzekucja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, nadanie klauzul wykonalności, klauzula wykonalności, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, zmiana ustawy o podatku, egzekucja, zaspokojenie wierzyciela hipotecznego, dłużnik hipoteczny, wykonanie w drodze egzekucji, wnioskodawca, zabezpieczenie hipoteczne, część nieruchomości, egzekucja sądowa, obciążona hipoteka, tytuł egzekucyjny, zażalenie, celu zaspokojenia, hipoteka przymusowa, egzekucja z nieruchomości, potrzeba złożenia wniosku
Zobacz»

VIII Gz 69/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 6 listopada 2013

Data publikacji: 20 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

klauzula wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, wierzyciel, zmiana nazwiska, dłużniczka, tytuł egzekucyjny, egzekucja, wpis hipoteki przymusowej, wydanie kolejne, nadanie klauzul wykonalności, akt sprawy, prawomocność, dokument urzędowy, urzędowa zmiana, prowadzenie egzekucji z ruchomości, oznaczenie dłużnika, wybrakowanie, przypadek zaginięcia, zamiar złożenia wniosku, potrzeba egzekucji
Zobacz»

IV Cz 751/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 11 grudnia 2013

Data publikacji: 13 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

klauzula wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • klauzula wykonalności, przejście uprawnienia, następca prawny dotychczasowy wierzyciela, tytuł egzekucyjny, nadanie klauzul wykonalności, tytuł wykonawczy, zażalenie, postanowienie o nadanie, wierzyciel, umowa przelewu wierzytelności, nabywca, skarżący dłużnik, prawomocny wyrok sądu rejonowy, klauzula natychmiastowej wykonalności, uchylenie klauzuli wykonalności, zasadność treści, przejście praw i obowiązków, miejsce w realiach, pierwszy wierzyciel, postępowanie prowadzone w trybie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Kulig
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Kłodzku
Osoba, która wytworzyła informację:  Beata Sokalska
Data wytworzenia informacji: